LÆSØ
TRÆNINGSCENTER

DET ER ALDRIG FOR SENT TIL AT BLIVE BEDRE

VELKOMMEN I LÆSØ´S NYE TRÆNINGSCENTER

ÅBNINGSTIDER

MANDAG5-8 + 14-24
TIRSDAG5-8 + 14-24
ONSDAG5-8 + 14-24
TORSDAG5-8 + 14-24
FREDAG5-8 + 12-24
LØRDAG5-24
SØNDAG5-24

PRISER
1 md. 160 kr.
3 md. 420 kr. (140 kr./md.)
6 md. 720 kr. (120 kr./md.)
12 md. 1320 kr. (110 kr./md.)

Pensionister 12 md. 1200 kr. (100kr./md.)

For firmaaftale tag kontakt.

HUSETS REGLER
Som medlem beder vi dig følge Læsø FysioTerapi´s (LFT) regler og hermed være med til at sikre, at alle får den bedste træningsoplevelse.
Vi accepterer ikke adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.
Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.
Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist, dit medlemskab ophævet, og du kan blive udelukket fra LFT.

HYGIEJNE (PAS PÅ HINANDEN!)
Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. Vis hensyn.
Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj.
Maskiner (håndtag) skal rengøres efter brug med spritservietter og aftørres med papir.
Vi anbefaler, at du vasker dine hænder grundigt både før og efter din træning samt medbringer et lille rent håndklæde, som kan bruges som underlag ifm. din træning.

ADGANG TIL CENTRET
Medlemsskabet er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Misbrug er en overtrædelse af disse regler. Kun medlemmer har adgang til træningsarealer og omklædningsrum/toilet, og det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret. Vi opfordrer til, at du ikke tager særligt værdifulde genstande med til træning. LFT påtager sig ikke noget ansvar for de ting som tages med til træning.
Tasker, jakker og lignende må ikke tages med ind i træningssalen.

BEHANDLING AF MASKINER OG UDSTYR
Udstyret skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte, kettlebells osv. må ikke slippes før de rører gulvet. Læg udstyret på plads efter brug.

MUSIK / MOBIL / KAMERA
Hvis du vil høre musik, skal du benytte høretelefoner. Din musik skal ikke spilles så højt, at den generer andre. Du må ikke spille musik via højtalere på din telefon el.lign. Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs” under træningen.
Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film eller tage fotos af andre medlemmer eller ansatte i LFT eller lave opslag heraf på online-media.

PRIVAT VIRKSOMHED
Der må ikke udøves privat virksomhed i LFT´s center, såsom træningsvejledning, personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden forudgående skriftlige tilladelse fra LFT.

RUSMIDLER
Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i vores center. Du må ikke opholde dig i centret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at træne sikkert.

HELBREDSTILSTAND
Træning i LFT sker på eget ansvar og du er selv ansvarlig for at din helbredstilstand tillader træning i cardio- og styrketræningsarealer. Vi kan i LFT ikke tage ansvar for personskader som følge af forkert træning, ulykker eller lignende.

Denne version af Husets Regler er gældende pr. 1.12.2021

DATAPOLITIK
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Læsø Fysioterapi er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Læsø Fysioterapi
Ralf Seip
CVR.nr. 31829534
Byrum Hovedgade 26
Website: www.laesoetraening.dk

MEDLEMSBETINGELSER
Et medlemsskab er muligt for alle over 18 år, den er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer skal øjeblikkeligt meddeles til Læsø Fysioterapi Træningscenter. Medlemskaber løber i den, på købstidspunktet, aftalte periode. Prisen er tilsvarende til købt periode som vist på www.laesoetraening.dk.
KONTRAKT
Et medlemskontrakt kan fås ved personlig henvendelse i træningscenter eller via mail (laesoefys@live.dk). Den udfyldte kontrakt skal afleveres i træningscenter eller postkasse Byrum Hovedgade 26. Medlemskontingent indbetales på Sparekassen Vendsyssel 9070 – 1631908647 (angiv ”træning” og navn). Efter registreret indbetaling kodes nøglen som kan hentes i træningscenteret.
OPSIGELSE AF LØBENDE MEDLEMSKAB
Et løbene medlemskab kan til enhver tid opsiges med varsel på løbene måned + 1 måned. Opsigelse kan kun ske via e-mail til laesoefys@live.dk hvor navn vedhæftes. Herefter vil du modtage en kvittering for opsigelse. Modtager du ikke en kvittering, kan du ikke regne opsigelsen som værende gyldig, og du vil skulle reagere med det samme, og gøre opmærksom på fejlen. Gør du ikke det, kan du ikke betragte dig selv som udmeldt.
HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Læsø Fysioterapi Træningscenter. Læsø Fysioterapi Træningscenter tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.